Guia de la biblioteca

El catàleg de la biblioteca està informatitzat i és accessible per Internet, a través del programa ePèrgam.

Cal omplir els camps Autor i/o Títol. Al camp Autor s’ha de posar el cognom de l’autor del document que es vol cercar. Després s’ha de prémer l’opció Cerca.
Si el document és a la biblioteca, apareixerà la seva fitxa.
Per conèixer més informació, s’ha de prémer sobre el títol del document. Així sabrem el nombre de pàgines del llibre, la durada d’una pel·lícula… i, sobretot, si el document està disponible o prestat.

  • Horari
De dilluns a divendres de 12:20h a 12:40h. Dimarts a la tarda de 15:30h a 17:30h.

  • Usuaris a qui vol prestar servei
Són usuaris i usuàries de ple dret tots/es els/les membres de la comunitat educativa de l’Institut l'Alzina i totes aquelles altres persones expressament autoritzades.

  • Serveis que ofereix la biblioteca
Els usuaris i les usuàries de la biblioteca tenen accés al:
– Servei de consulta i préstec del fons de la biblioteca.
– Servei de préstec interbibliotecari.
– Servei de préstec a l’aula.
– Servei d’accés a les tecnologies informàtiques.
– Servei de promoció cultural i de foment de la lectura.
– Servei d’assessorament i orientació bibliogràfica i de cerca.
– Servei de consulta de Treballs de Recerca de Batxillerat.

L’alumnat usuari que tingui matèries convalidades o que cursi parcialment algun dels plans d’estudi pot accedir a la biblioteca, en tant que aula d’estudi, a qualsevol hora seguint les normes que regeixen a la sala.

No es podrà romandre a la biblioteca quan s’hi desenvolupi una activitat formativa o un activitat acadèmica (xerrada, taller de lectura, classe,…)

  • Normativa d'ús
Actituds i comportament a la biblioteca

La biblioteca és un lloc d’estudi on es demana silenci, ordre i treball. S’ha de mantenir neta i endreçada i s’ha de tenir cura del fons i dels béns de la biblioteca. De la mateixa manera, no es canviarà el mobiliari ni les cadires del seu lloc.
S’ha d’avisar sempre a la persona encarregada de la biblioteca quan es vulgui agafar un document en préstec.
A la biblioteca no es permet:
  • Menjar, beure ni mastegar xiclets.
  • Fer ús d’aparells de telefonia mòbil.
  • Escriure o fer senyals en cap llibre, revista o altres documents.
  • Realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris.

Qualsevol incompliment de les normes comportarà l’expulsió de la biblioteca i serà posada en coneixement del tutor respectiu o del cap d’estudis.

  • Funcionament de la biblioteca
Quan un usuari/ària entri a la biblioteca s’ha d’inscriure en el registre d’usuaris.

Es pot accedir directament als documents dels prestatges. És important respectar l’ordenació dels llibres en els prestatges. En acabar la consulta no s’ha de retornar el document al seu lloc sinó a l’espai destinat a recollir els documents consultats. Les revistes i la premsa s’han de retornar a l’expositor degudament ordenades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada